Kompresja tym

Kompresja tym, jak istotne są techniki kompresji dla dalszego rozwoju nie tylko technologii multimediów, ale m.in. również technologii przesyłania danych czy też cyfrowego przetwarzania obrazów dla potrzeb reprografii, wiedziano już od dawna. Grupy robocze organizacji ISO i CCITT opracowały propozycje standaryzacji w zakresie kompresji obrazów nieruchomych (JPEG), obrazów ruchomych ze zsynchronizowanym dźwiękiem oraz obrazów ruchomych dla potrzeb wideotelefonizacji o wideokonferencji. Prace te są nadal kontynuowane. Ponadto w zakresie produkcji audio-video istnieją również przemysłowe standardy uwzględniane w istniejących platformach. Wspomniane standardy, zwłaszcza te, opracowane przez ISO i CCITT mają istotny wpływ na rozwój technologii multimediów w nadchodzących latach. Znajduje to odzwierciedlenie również w pracach działów badawczo-rozwojowych firm produkujących układy scalone. Skuteczne techniki kompresji wymagają wysokiej sprawności obliczeniowej. Pojedyncze obrazy [...]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter

Komputerowo wspomagana telewizja

Wydaje się, że rozwój związanej z multimediami integracji mediów potoczy się w kilku kierunkach. Spektrum możliwych zastosowań tej technologii pozostaje bardzo szerokie. Pomiędzy interakcyjnymi grami wideo, dostępnymi w obrębie zastosowań konsumpcyjnych, a wspomaganymi komputerowo wideokonferencjami rozciąga się cała gama możliwych zastosowań. Odpowiednio do tych zastosowań komputer będzie zmieniał swój wygląd zewnętrzny. W obrębie elektroniki komercyjnej będzie on ukryty pod pokrywą obudowy odtwarzacza dysków kompaktowych czy magnetowidu. Również urządzenie do wprowadzania danych upodobni się bardziej do szeroko rozpowszechnionego pilota na podczerwień niż do klawiatury komputera. W obszarze zastosowań profesjonalnych nie będzie można jednak zrezygnować ze znanych komputerowych urządzeń peryferyjnych – jako dodatkowe urządzenia do wprowadzania danych do klawiatury, myszy, pulpitu graficznego i skanera dołączą: kamera video, magnetowid, mikrofon, [...]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter

Multimedia w miejscu pracy

Z pewnością nie jest słuszne rozpatrywanie multimediów tylko z punktu widzenia możliwości ich wykorzystania w punktach sprzedaży, przy komputerowo wspomaganym nauczaniu i w systemach informacji. Zastosowania te będą wprawdzie zawsze wymieniane wtedy, gdy będzie chodziło o porównanie zalet różnych technologii, niemniej jednak integracja mediów oferuje rozliczne inne możliwości wspomagania działalności ludzkiej. Zmiany analogiczne do tych, jakie komputery osobiste wniosły w latach 80-tych w zakresie przetwarzania tekstów, kalkulacji, baz danych, mówiąc krótko – w codziennym życiu biura, komputery lat 90-tych wnoszą w zakresie przetwarzania obrazów nieruchomych i ruchomych oraz dźwięku. W roku 1993 wprowadzono na rynek sprzęt oraz oprogramowanie do zapisu i przetwarzania na dysku twardym sygnału video. Wiadomo, że w przypadku filmów video podstawowym niedostatkiem w obszarze działań półprofesjonalnych i amatorskich jest spadek jakości przy kopiowaniu i dalszej [...]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter

Obraz i słowa

Jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów. Sentencję tę próbuje się niejednokrotnie przypisać epoce multimediów w formie motta. Z pewnością komputery lat dziewięćdziesiątych będą się różnić od swoich poprzedników tym, że otworzą całkiem nowe możliwości w zakresie przetwarzania obrazów nieruchomych i ruchomych. Pomimo tego, komunikacja poprzez obraz z pewnością nie zastąpi komunikacji poprzez mowę. Mowa ludzka jest rozwiniętym na przestrzeni tysiącleci, bardzo złożonym systemem komunikacji i wprowadzenie multimediów nie spowoduje regresu tego systemu do poziomu mowy obrazów i znaków wspomaganych przez pierwotne dźwięki. To raczej właśnie przykłady zrealizowane przy użyciu animacji, wizualizacje modeli i obrazy stają się częścią systemu komunikacji poprzez mowę. Z tego względu poprawniej będzie powiedzieć, że dzięki integracji multimediów możliwa się stanie symulacja procesów komunikacji międzyludzkiej i że multimedia mogą komunikację [...]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter